Paréza vs. plégia a aký zvoliť prístup

04.07.2022

Paréza je stav, pri ktorom je svalový pohyb oslabený. Na rozdiel od paralýzy majú jedinci s parézou stále určitú kontrolu nad postihnutými svalmi. Paréza sa vyskytuje v dôsledku poškodenia nervov, ktoré môžu byť spôsobené rôznymi faktormi, alebo stavmi. Pokračujte v čítaní, aby sme sa ponorili hlbšie do toho, čo je paréza, čo ju spôsobuje a ako ju možno liečiť.

Paréza sa vzťahuje na stav, pri ktorom je svalový pohyb oslabený, alebo narušený. Môžme to niekedy vidieť označované ako "mierna paralýza" alebo "čiastočná paralýza". Hoci paréza postihuje vaše svaly, zvyčajne k nej dochádza v dôsledku poškodenia nervov. Rozsiahla sieť nervov riadi pohyb svalov v našom tele. Ak je časť tejto siete poškodená, svaly v postihnutej oblasti nemusia správne fungovať. Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu spôsobiť parézu a existuje veľa rôznych typov parézy. Paréza je často kategorizovaná podľa oblasti tela, ktorá je ovplyvnená.

Paréza je charakterizovaná svalovou slabosťou. Osoba s parézou môže stále pohybovať postihnutým svalom alebo svalmi. Tieto pohyby sú však slabšie ako normálne. Paréza sa líši od paralýzy. Jednotlivec, ktorý má paralýzu, nie je schopný vôbec pohybovať konkrétnym svalom alebo svalovou skupinou. Môžete tiež vidieť parézu používanú ako príponu na rozlíšenie, ktorá časť tela je ovplyvnená. Napríklad osoba s monoparézou má svalovú slabosť postihujúcu jednu končatinu. Zodpovedajúca prípona pre paralýzu je "-plégia". Ak použijeme rovnaký príklad, osoba s monoplégiou má paralýzu, ktorá postihuje jednu končatinu.

Existuje mnoho rôznych faktorov, ktoré môžu spôsobiť poškodenie nervov, vedúce k paréze. Niekoľko príkladov príčin zahŕňa: poranenie hlavy, poranenie miechy, tlak na miechu, alebo dôsledok zápalu, kostné ostrohy, nádor, mŕtvica, záchvaty, roztrúsená skleróza (MS), mozgová obrna, cukrovka, niektoré infekcie, ako je vírus Epstein-Barrovej a syfilis Guillain-Barrého syndróm, amyotrofická laterálna skleróza (ALS).

Rovnako ako existuje veľa potenciálnych príčin parézy, existuje aj veľa rôznych typov paréz. Nižšie je uvedených niekoľko príkladov rôznych typov parézy:

Monoparéza. Monoparéza je svalová slabosť, ktorá postihuje jednu končatinu, napríklad nohu alebo ruku.

Paraparéza. Paraparéza je svalová slabosť, ktorá postihuje obe nohy.

Hemiparéza. Hemiparéza je svalová slabosť, ktorá postihuje jednu stranu vášho tela, ako je ľavá ruka a ľavá noha.

Kvadrupareza. Kvadrupareza je svalová slabosť, ktorá postihuje všetky štyri končatiny.

Bellova obrna. Bellova obrna je stav, ktorý vedie k dočasnej slabosti svalov tváre, čo môže spôsobiť pokles tváre a bolesť.

Paréza hlasiviek. Paréza hlasiviek ovplyvňuje pohyb vašich hlasiviek. Tento stav často vedie k jemnému hlasu alebo zachrípnutiu, ako aj k pocitom dýchavičnosti pri rozprávaní.

Gastroparéza. Gastroparéza je stav, pri ktorom je v dôsledku svalovej slabosti narušené vyprázdňovanie žalúdka. Je spojená s príznakmi, ako je nevoľnosť, vracanie, nadúvanie a rýchly pocit plnosti.

Toddova paréza. Toddova paréza je typ parézy, ktorá sa vyskytuje po záchvate. Často sa spája s parézou na jednej končatine (monopéza) alebo na jednej strane tela (hemiparéza).

Neurosyfilis. Neurosyfilis sa vyskytuje, keď infekcia syfilisom napadne nervový systém. Môže spôsobiť parézu, ako aj bolesti hlavy, zmeny v správaní a demenciu.

Spastická paréza. Spastická paréza je stav, ktorý spôsobuje svalovú nadmernú aktivitu a spasticitu. Je to kvôli poškodeniu nervov, ktoré je často výsledkom stavov, ako je mŕtvica, MS a detská mozgová obrna. To môže viesť k bolesti, ako aj ťažkostiam s aktivitami, ako je chôdza, alebo obliekanie.

Aké sú najčastejšie príznaky?

Svalová slabosť je hlavným príznakom parézy. Ďalšie bežné príznaky môžu zahŕňať: stuhnutosť svalov, mravčenie, alebo pocit "mravčenia", znížená citlivosť v postihnutej oblasti. Niektoré typy parézy môžu mať mierne odlišné alebo ďalšie príznaky. Príznaky parézy sa môžu objaviť náhle, ako v prípade poranenia hlavy, alebo miechy. Môžu sa objaviť postupne v iných prípadoch, napríklad pri chorobe, ako je MS. V závislosti od príčiny môžu byť príznaky dočasné alebo trvalé. Môžu sa tiež postupne zhoršovať, čo vedie k paralýze, ako pri ALS.

Možnosti liečby

Liečba parézy závisí od toho, čo ju spôsobuje. Zameriava sa na riešenie akýchkoľvek základných stavov a zlepšenie kvality života. Príklady možných možností liečby zahŕňajú: fyzioterapiu, fyzikálnu terapiu, využívame techniky na zlepšenie mobility, zlepšenie flexibility a rozsahu pohybu a stimuláciu nervov a svalov. Ergoterapia - Pracovná terapia vás môže naučiť stratégiám na vykonávanie vašich každodenných činností jednoduchšie, keď máte parézu. Pomocné zariadenia. Asistenčné zariadenia sú položky, ktoré vám môžu pomôcť s mobilitou a každodennými aktivitami. Príklady: invalidné vozíky, záchytné tyče, špecializované rukoväte, madlá. V niektorých prípadoch môžu pomôcť lieky pri liečbe stavu, ktorý spôsobuje parézu. Príklady: antimikrobiálne lieky na infekcie, kortikosteroidy na zníženie zápalu, ktorý vyvíja tlak na nerv.

Zdroj: ,,https://www.healthline.com/health/paresis#bottom-line"

Spastická paréza


Patofyziológia spastickej parézy

Po lézii centrálnych motorických dráh priradených k vykonávaniu motorických príkazov dochádza k trom základným javom. Paréza po získanom poranení mozgu spôsobujúceho léziu kortikospinálnych dráh je centrálnym vykonávaním motorického príkazu narušená, čo má za následok okamžitú parézu. Paréza je definovaná ako kvantitatívny nedostatok príkazov zameraných na agonistické svaly pri pokuse o vytvorenie sily, alebo pohybu. Tento nedostatok príkazov sa môže vyskytnúť v dôsledku nedostatočného počtu motorických jednotiek , alebo nedostatočného prepúšťania frekvencií regrutovaných motorických jednotiek. Kontraktúra mäkkých tkanív a zmeny vo vlastnostiach kontrakcii svalu. Plasticita následne spôsobuje, že mäkké tkanivo sa skráti a prispôsobí sa svojej novej dĺžke. Tento jav vedie ku kontraktúre mäkkých tkanív, ktorá je definovaná: fyzické skrátenie; zníženie rozťažnosti mäkkých tkanív vrátane svalov, šliach, väzov, kĺbových puzdier, kože, ciev a nervov. Tento proces začína génovými zmenami a transkripčnými udalosťami vedúcimi k syntéze bielkovín, redukcia niekoľko hodín po nástupe imobilizácie, zintenzívňuje sa v nasledujúcich dňoch, týždňoch a mesiacoch, ak nie je realizovaná dostatočná preventívna liečba. Okrem toho zmeny vo vlastnostiach kontraktilných svalov sa pozorujú v závislosti od počiatočnej motorickej jednotky, typu a doby nepoužívania danej oblasti.

Nadmerná svalová aktivita

Následne adaptívne zmeny závislé od lézií a aktivity sa vyskytujú vo vyšších centrách a mieche. Zostupné dráhy mozgového kmeňa (rubro-, tekto-, retikulo-, vestibulospinálne cesty) sa čoraz častejšie získavajú (s potenciálnou disinhibíciou v dôsledku frontálnych odpojení v mozgových léziách), aby prevzali niektoré z príkazov motoriky po prerušení kortikospinálnej dráhy. Väčšina z týchto zostupných ciest mozgového kmeňa má tendenciu byť neustále aktívna, čím vytvára trvalú svalovú aktivitu. Na úrovni miechy nižšie motorické neuróny sú teraz zbavené ich pravidelnej zostupnej excitácie z kortikospinálnej dráhy a lokálne uvoľňujú rastové faktory. Tieto majú tendenciu podporovať miestnu tvorbu (zo susedných oblastí) interneurónov, čím sa vytvárajú podmienky pre vznik nových abnormálnych synáps medzi týmito interneurónmi a somatickými membránami zbavených motorických neurónov, čo vedie k vytvoreniu nových abnormálnych, alebo prehnaných reflexných dráh.

Spasticita a liečba

Spasticita je narušenie svalových pohybových vzorcov, takže svaly sa sťahujú naraz. Svalové pohyby sú normálne riadené komplexným systémom, ktorý umožňuje niektorým svalom sťahovať sa (napnúť), zatiaľ čo iné relaxovať. Poškodenie nervov v centrálnom nervovom systéme môže narušiť vzorec. Výsledkom je, že veľa svalov sa môže kontrahovať naraz. Tento stav možno nájsť pri detskej mozgovej obrne, traumatickom poranení mozgu, mŕtvici, poranení miechy, roztrúsenej skleróze a iných stavoch, ktoré postihujú mozog a/alebo miechu.

Liečba

O liečbe svalovej hyperaktivity možno uvažovať pri stave akým je invalidita, alebo neschopnosť aktívneho pohybu. Nech je jeho etiológia akákoľvek, svalová nadmerná aktivita má zvyčajne negatívny vplyv na motorické povely a to odôvodňuje liečbu samotného symptómu, t. j. nezávisle od etiologického kontextu, ako pacientových neurologických porúch. Nie všetci spastickí pacienti však nevyhnutne vyžadujú liečbu svalovej nadmernej aktivity. O liečbe svalovej hyperaktivity sa musí uvažovať už pri prísnej klinickej analýze, aby sa určila závažnosť stavu, jeho skutočných dôsledkoch a distribúcii. Toto starostlivé hodnotenie si často vyžaduje multidisciplinárny prístup, líšiace sa od pacienta k pacientovi, vrátane lekára, fyzioterapeuta, ergoterapeuta, zdravotnej sestry, alebo opatrovateľky. Follow-up musí byť naplánovaný tak, aby zdokumentoval prínosy a možné nepriaznivé účinky diania.

Svalová nadmerná aktivita je pravdepodobne jedinou motorickou poruchou ktorá môže mať prospech z farmakoliečby, ale nie je jediná motorická porucha pri spastickej paréze. Parézu je možné liečiť motorickým tréningom. Skrátenie mäkkých tkanív možno liečiť pomocou agresívnych strečingových programov. Nasledujúce 3 otázky treba riešiť: • Je svalová nadmerná aktivita problematická a ak áno, v akých ohľadoch? Iba podrobná analýza vplyvu nadmernej aktivity vo všetkých svojich pasívnych a aktívnych funkčných aspektoch umožňuje lekárovi, aby rozhodol o vhodnosti danej liečby a stanovil pacientovi primerané ciele. • Je svalová nadmerná aktivita hlavnou príčinou invalidity, alebo len jedna z príčin? V druhom prípade, ktoré komponenty sú zapojené? Je dôležité špecifikovať kvalitu riadenia motoriky a hypoestézie. Ak sa svalová nadmerná aktivita považuje za dôležitého vinníka motorickej nedostatočnosti, potom jej liečba pravdepodobne pomôže pacientovi. • Je problematická svalová nadmerná aktivita obmedzená na jednu svalovú skupinu, alebo je to rozšírenejšie? Správna liečba závisí od odpovede.

Prechodné bloky motorických jednotiek

Prechodné neuromuskulárne blokády intramuskulárnymi injekciami (injekcie motorických bodov), alebo perineurálnymi injekciami (anestézia hrudného nervu) s použitím lokálnych anestetík pred liečbou s cieľom vyriešiť nasledujúce problémy: (1) Aká závažná je svalová kontraktúra? Ak je to závažné, je zrejmé, že liečba nadmernej aktivity liekmi samotná, alebo s fyzioterapiou sa nemôže zamerať na obnovenie normálneho rozsahu pohybu; (2) Ako mohol pacient funkčne zvládnuť (chôdzu, dosahovanie, uchopenie) po liečbe lokálneho oslabenia?; (3) Existuje nejaký aktívny príkaz dostupný v antagonistických svaloch, ktorý môže byť vykonaný? Tieto informácie môžu byť zásadné, keď sa uvažuje o operácii, ale motorický blok má prechodný účinok, príliš krátky na to, aby to pacientovi umožnilo prispôsobiť sa novému vzoru motoriky, takže posledné dva problémy môžu byť neúplne vyriešené. Na hornej končatine je možné vykonať nasledujúce bloky jednoducho: slučka prsného nervu na vyšetrenie úlohy pectoralis major a minor v addukcii a mediálnej rotácii; Musculocutaneus nerv na uvoľnenie flexorov lakťa okrem brachioradialis; ulnárne a mediálne nervy na uvoľnenie zápästia a ohýbača prstov. V dolnej končatine môže byť obturátorový nerv zablokovaný, aby sa uvoľnili adduktory bedrového kĺbu, zadný tibialis nerv a jeho slučky môžu byť samostatne zablokované, aby sa vyšetrili úlohy gastrocnemius, soleus, tibialis posterior a ohýbače prstov na nohe. Medzi dostupné anestetické lieky patrí lidokaín, ropivakaín a bupivakaín. Okrem potenciálnych alergických reakcií, hlavné riziká sú toxické účinky súvisiace s dávkou, ako je hypotenzia, bradykardia a zástava srdca. Lekár preto musí mať k dispozícii núdzové vybavenie. Tieto komplikácie sú našťastie zriedkavé.

Fyzikálne terapie

Fyzioterapia je základnou liečbou pre všetkých pacientov so spasticitou. Môže pomôcť obmedziť svalové kontraktúry a znížiť nadmernú aktivitu na krátku dobu. Fyzioterapia je nevyhnutná pri pomoci pacientom prispôsobiť sa zmenám, a niekedy liekmi vyvolanými zníženiami nadmernej aktivity - môže umožniť spustenie nového rehabilitačného programu. Vo všetkých prípadoch sa musí fyzioterapia považovať za doplnok k liekom a chirurgii. Pravidelný strečing musí zostať základom fyzioterapeutického sedenia, keďže jeho účinnosť bola do značnej miery preukázaná. Teplo, alebo chlad boli tiež navrhnuté aplikácie, ako aj pozičné zásahy, ako je inhibičné pôsobenie. Elektrická stimulácia umožňuje zníženie spasticity u svalového antagonistu na stimulovaných svaloch. Jedným zaujímavým využitím elektrickej stimulácie je stimulácia extenzorov rúk a prstov počas tréningu, miešanie hyperaktívnej inhibície flexorov s aktiváciou extenzorov. Nakoniec jedna z najdôležitejších súčasťou liečby hyperaktivity a prevencie kontraktúr je sebarehabilitácia strečingovými pozíciami, aktívnym cvičením pacientov a opatrovateľov a niekedy pomocou ortéz.

Zdroj:,,https://expy.sk/media/files/specialists/d008d73d3ba84f41a724c35b4344ef4f.pdf"