Terapeuti

Mgr. Rastislav Jakubkovič

  • Učiteľ na vysokej škole UCM v Trnave
  • Vyštudoval Fakultu zdravotníckych vied na UCM v Trnave (Mgr.), štúdium ukončil s červeným diplomom
  • Certifikovaná pracovná činnosť: Mobilizačné techniky
  • Kurzy: Temporomandibulárne dysfunkcie, Suchá ihla, Kinesiotaping, Postgraduálny kurz v rehabilitácii náhlych cievnych mozgových príhod, Manipulácia s kojencom metódou Evy Kiedroňovej

Bc. Andrej Ištok

  • Vyštudoval Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie na UCM v Trnave (Bc.)
  • Študuje na magisterskom stupni (FZV UCM)
  • Kurzy: Mäkké techniky, Športová masáž, Bankovanie, Reflexná masáž, DNS systém, McKenzie metóda

Mgr. Jozef Juríček

  • Vyštudoval Fakultu zdravotníckych vied na UCM v Trnave (Mgr.)
  • Kurzy: Manipulácia s kojencom metódou Evy Kiedroňovej, Kinesiotaping, Kineziologická diagnostika v rannom veku, Bankovanie, Postgraduálny kurz v rehabilitácii náhlych cievnych mozgových príhod

O nás

Sme súkromné neštátne zdravotnícke zariadenie, ambulancia fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Tento štatút sme dosiahli koncom roka 2022. Venujeme sa komplexnej fyzioterapii, diagnostike pohybového aparátu, rehabilitáciám po zraneniach, ortopedických intervenciách, športových úrazoch, ale aj detskej fyzioterapii, pričom ponúkame fyzioterapiu aj priamo doma u pacientov v situáciách, kedy im zdravotný stav nedovoľuje návštevu našej ambulancie. Sme mladý tím, neustále sa vzdelávame a snažíme sa poskytovať prvotriednu rehabilitáciu v Piešťanoch. Myslíme na budúcnosť fyzioterapie a preto sa v našom centre vzdelávajú aj študenti a usporadúvame rôzne workshopy, či semináre. 

Fotogaléria