Ponúkané služby a terapie


Fyzioterapia - ambulancia 


Vstupné vyšetrenie a diagnostika 45m. 

30€

Fyzioterapia 30m./1h. 

20/35€

Diagnostické vyšetrenie chodidiel 30m

20€

Elektroterapia/Ultrazvuk 10m./20m.

10/15€

Respiračná fyzioterapia 30m.

15€

Konzultácia 

0€

Kinesiotaping

10€

Fyzioterapia u vás doma 


Vstupné vyšetrenie a diagnostika 45m.

30€

Fyzioterapia 60m.

40€

Fyzioterapia neuro/výv/gen. ochorenia 60m.

50€

Diagnostické vyšetrenie chodidiel 30m.

20€

Konzultácia 30m.

20€

Ukážka polohovania 30m.

20€

Kinesiotaping

10€

Cena dopravy

5-25€

Masáže a bankovanie


Klasická masáž 30m.

15€

Klasická masáž 45m.

22€

Klasická masáž 60m.

28€

Dynamické bankovanie 30m.

20€

Akciové balíčky


Fyzioterapia 10x (30min.)

175€

Fyzioterapia 5x (30min.) + masáž 5x (30m.)

150€

Fyzioterapia 5x (30m.) + elektroterapia 5x (30m.)

125€

Masáž 10x (30min.)

125€

Akciové balíčky sú výhodné pre dlhodobo cvičiacich, rehabilitujúcich - klient tak ušetrí v priemere 20% z celkovej ceny za rehabilitácie. Využitie a zmysel týchto balíkov ocenia pacienti s diskogénnymi ochoreniami (hernie a pod.), pacienti trpiaci skoliózou, či pacienti po operáciách, kedy je nemožné dosiahnuť výsledok po jednej, či dvoch terapiách. 

Intenzívne programy v domácom prostredí


Rehabilitácia vhodná pre neuro./vývojové/gen. ochorenia

Týždňové turnusy priamo u klienta

,,BASIC" - 5 dní - 1 hodina denne

330€

,,MEDIUM" - 5 dní - 1,5 hodiny denne

420€

,,PRO" - 5 dní - 2 hodiny denne

500€

Tento typ rehabilitácie je vhodný pre pacientov, ktorým zdravotný stav neumožňuje návštevu nášho zdravotníckeho zariadenia, alebo je ich mobilita značne ovplyvnená. Radíme sem pacientov s ťažkými formami DMO, SMA 1, SMA2, ochorenia motorického neurónu a podobne. Na uplatnenie zvýhodnených programov má klient právo vtedy, ak odcvičí hodinový rámec zvoleného programu v rámci 1. týždňa.